loading
O nama
ISO

O nama

Obavijest o provedbi statusne promjene odvajanja gospodarske cjeline „Opskrba brodova“  iz TD AMEC RIJEKATEKSTIL d.o.o. na društvo preuzimatelja AMEC OPSKRBA BRODOVA d.o.o.

Ovim putem Vas obavještavamo da je TD AMEC RIJEKATEKSTIL d.o.o. sa sjedištem u Rijeci, Jadranski trg 4, OIB: 67641553147, na temelju članka 550.r Zakona o trgovačkim društvima donijelo odluku o provedbi statusne promjene društva – odvajanje s preuzimanjem, na način da se iz TD AMEC RIJEKATEKSTIL d.o.o. (društvo koje se dijeli) izdvaja gospodarska cjelina (poslovna jedinica) „Opskrba brodova“ na TD AMEC OPSKRBA BRODOVA d.o.o. sa sjedištem u Rijeci, Osječka 47, OIB: 63486184874 (društvo preuzimatelj) koje u svojstvu sveopćeg pravnog sljednika društva koje se dijeli nastavlja obavljati djelatnost opskrbe brodova, a društvo koje se dijeli prestaje s obavljanjem navedene djelatnosti u potpunosti na dan 29.06.2021. godine.

Predmetnu gospodarsku cjelinu – poslovna jedinica Opskrba brodova, čine: zaposlenici, imovina, obveze, prava, pravni odnosi i ugovori vezani za dio poslovanja TD AMEC RIJEKATEKSTIL koji se u cijelosti odnosi na djelatnost opskrbe brodova. Slijedom navedenog TD AMEC OPSKRBA BRODOVA (društvo preuzimatelj) preuzima predmetnu gospodarsku cjelinu i nastavlja s obavljanjem djelatnosti opskrbe brodova.

Skupštine oba društva su temeljem Ugovora o podjeli društva donijele odluku o podjeli društva s preuzimanjem te je podnijeta prijava za upis predmetne statusne promjene sudskom registru Trgovačkog suda u Rijeci, a koja je formalno i provedena s datumom 29.06.2021. godine, tj. s objavom u sudskom registru na dan 30.06.2021. godine.

Predmetnom statusnom podjelom svi postojeći ugovori koji čine gospodarsku cjelinu – Opskrba brodova, a  u kojima je TD AMEC RIJEKATEKSTIL (društvo koje se dijeli) jedna od ugovornih strana, temeljem podjele društva – odvajanje s preuzimanjem, prenose se u cijelosti i postaju obvezujući za TD AMEC OPSKRBA BRODOVA d.o.o. (društvo preuzimatelja) kao pravnog sljednika društva TD AMEC RIJEKATEKSTIL d.o.o. Rijeka.

 

AMEC OPSKRBA BRODOVA d.o.o.

 

AMEC OPSRBA BRODOVA (AMEC RIJEKATEKSTIL) je vodeći hrvatski opskrbljivač brodova. Od 1990. g. djelujemo na području RH, a od pristupanja Hrvatske  EU, proširili smo djelovanje i na luke Slovenije i Italije.

AMEC OPSKRBA BRODOVA (AMEC RIJEKATEKSTIL)  je one stop shop za sve vrste roba i usluga koje današnji brodovi trebaju. Omogućujemo vam opskrbu svim robama od posebne vrsta prehrambenog proizvoda do  potpuno novog brodskog motora.

Opskrbljujemo brodove  na vezu u luci i brodogradilištu, kao i na sidrištima.

Naš tim čini 40 ljudi zaposlenih u procesima domaće i inozemne nabave, obilasku brodova te isporuci samih roba, kao i pripremi sve prateće dokumentacije.

Imamo vlastita carinska i trošarinska skladišta te smo u mogućnosti vršiti opskrbu i tzv. duty free roba.

AMEC OPSKRBA BRODOVA je član Međunarodnog udruženja opskrbljivača brodova - ISSA

 

HACCP SYSTEM

Tijekom 2020. godine, temeljem sklopljenog Ugovora o obavljaju usluga poslovnog savjetovanja obavljena implementacija HACCP sustava prema važećim zakonskim propisima i referentnom dokumentu CAC RCP rev. 4 (2003), područje sustava trgovina i prijevoz hrane životinjskog podrijetla, na lokacijama skladišta Osječka 47, 51000 Rijeka i 4. gardijske brigade 41/G, 21 311 Stobreč.

Obavljene aktivnosti su obuhvaćale analizu postojećeg tehničkog i organizacijskog stanja objekata tvrtke i izradu prijedloga mjera za otklanjanje nedostataka, edukaciju zaposlenika, izradu propisane dokumentacije sustava i usklađivanje postupanja zaposlenika s dokumentacijom sustava.

Naglašavamo da funkcioniranje implementiranog HACCP sustava kontinuirano nadziru nadležna državna tijela.

 

 

Gdje smo

Naša Uprava i središnji logistički centar smješteni  su  u Rijeci u blizini putničke luke, luke za rasuti teret, kontejnerskog terminala te terminala za prekrcaj naftnih derivata i kemikalija.

Uz središnje skladište imamo skladišta u Splitu te time pokrivamo čitavu obalu Jadranskog mora od Crne Gore do sjeverne Italije.

Koordinate:

Rijeka: 45°19' N, 14°25' E

Split: 43°30' N, 16°27' E

Gdje smo
Rijeka
  • Uprava
  • Središnji logistički centar
Split
  • Skladište
Naše usluge

Naše usluge

Kao opći opskrbljivač brodova pružamo kompletnu uslugu svim vrstama plovila koja uplovljavaju u luke i sidrišta Crne Gore, Hrvatske, Slovenije i dijela Italije.

Nudimo kompletan asortiman svježe, smrznute i sušene hrane, voća i povrća, mesa, ribe, mliječnih proizvoda itd..

S naših carinskih skladišta isporučujemo jaka alkoholna pića, piva i duhanske proizvode.

Nudimo kompletan asortiman palubne opreme, sigurnosne opreme te nautičke opreme.

Zastupnici smo svjetskog proizvođača brodskih  boja – 'INTERNATIONAL'

Naša Tehnička služba u mogućnosti je pružiti cjelovitu tehničku podršku i pomoć pri nabavci rezervnih dijelova, motornog potrošnog materijala, novih pogonskih i pomoćnih motora te potrebne prateće opreme.

 

 

Naši zadovoljni kupci

Jadrolinija; Rapska plovidba; Dinamarin; Crystal Cruises; SCF Managment Services; Seven Seas Group; Vishal Cruises; MSC; Costa Crociere; TMS; UTS Managment

 

OVLAŠTENI SMO PREDSTAVNICI ZA PODRUČJE  RH  ZA SLJEDEĆE PROIZVOĐAČE: 

DEUTZ – diesel engines, spare parts and service

DOOSAN Infracore . marine diesel engines, spare parts and service

WARTSILA – diesel engines spare parts (Deutz MWM, Stork Werkspoor, SACM, Poyaud, Sulzer and Bolnes)

Osim ovlaštenih predstavništava, u mogućnosti smo isporučivati originalne rezervne dijelove kao i OEM's za motore i opremu proizvođača Daihatsu, MAK, MAN.

  • Deutz
  • Doosan
  • Wartsila
  • International